Tehnička pomoć

 

 

 

Programski okvir: OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. / Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora"

 

Nositelj: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 

Opći cilj: Opći cilj projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Specifični cilj je podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

 

Ključne aktivnosti: Provedbom aktivnosti pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata JLRS i javnopravnim tijelima, informativno-edukativnim mjerama za širu javnost i potencijalne prijavitelje i edukativnim mjerama usmjerenim na jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora ostvariti će se ciljevi usmjereni na postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije. Prihvatljive aktivnosti: 1) Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti praćenja i izrada strateških dokumenata, 2) Informativno-edukativne aktivnosti, 3) Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora1 4) Upravljanje projektom, 5) Promidžba i vidljivost.

 

Ukupna vrijednost projekta: 32.092.387,67 HRK, od čega 27.278.529,45 HRK bespovratnih sredstava.

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top