EU Info

 

european flag wrinkled dark background 3d render 1379 859

 

KORISNI ONLINE IZVORI INFORMACIJA O EUROPSKOJ UNIJI

 


Na ovoj stranici možete pronaći sve važnije poveznice na izvore informacija o Europskoj uniji.

 

 

Državna tijela i institucije RH 

Hrvatski sabor

Vlada RH

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo financija

 

EU institucije

Europski parlament

Europsko vijeće

Vijeće Europske unije

Europska komisija

Ostale institucije i tijela EU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje EU projekata 

 

EU institucije u RH

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Europski parlament / Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj

 

Službene mrežne stranice EU i ostalo

 

Službene mrežne stranice Europske unije

Skupština europskih regija

 

Eurobarometer - istraživanje javnog mišljenja

European Agenda

Eurostat - statistički ured EU

Europa 2020 u Hrvatskoj

Europe direct - središnja informacijska služba

 

Tematska područja i politike EU

 

Audiovizualno područje i mediji

Borba protiv prijevara

Carina

Energija

Gospodarska i monetarna pitanja

Građanstvo EU-a

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Informacijska tehnologija

Institucijska pitanja

Istraživanje i inovacije

Zdravlje

Klimatska politika

Kultura

Ljudska prava

Tržišno natjecanje

Obrazovanje, osposobljavanje i mladi

Okoliš

Oporezivanje

Poduzetništvo

Jedinstveno tržište bez granica

Poljoprivreda

Pomorstvo i ribarstvo

Potrošači

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Promet

Proračun

Proširenje

Razvoj i suradnja

Regionalna politika

Sigurnost hrane

Sport

Svemir

Trgovina

Vanjska i sigurnosna politika

Višejezičnost

Zapošljavanje i socijalna pitanja

 

 

EU FONDOVI

 

 

Programi Unije za razdoblje 2014. - 2020.

 

Kreativna Europa

Customs 2020 Programme

Fiscalis 2020 Programme

Zdravlje za rast (2014 - 2020)

OBZOR 2020

COSME - Program za konkurentnost poduzetništva i MSP

Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu

Europa za građane

Program za zapošljavanja i socijalne inovacije

Erasmus +

Program o pravima, jednakosti i građanstvu

Program za pravosuđe

Life program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

Program za zaštitu potrošača

HERCULE III (2014-2020)

PERICLES 2020

 Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Europa 2020. desetogodišnja je strategija rasta Europske unije. Cilj joj je ne samo prevladati krizu koja i dalje utječe na većinu naših gospodarstava, već i popraviti nedostatke trenutačnog modela rasta i stvoriti uvjete za drugačiju vrstu rasta, koji će biti pametniji, održiviji i uključiviji.

Strategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

· Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji.

· Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija

· Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Europska unija mora definirati gdje želi biti 2020. godine. S tom namjerom Europska komisija predlaže sljedeće glavne ciljeve EU:

- 75 % populacije u dobi između 20- 64 godina trebalo bi biti zaposleno.

- 3 % BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj.

- Treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20" (uključujući i povećanje do 30 % smanjenja emisije ukoliko okolnosti dozvoljavaju).

- Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10 %, a najmanje 40 % mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja.

- 20 milijuna manje ljudi trebalo bi biti u opasnosti od siromaštva.

Više o Strategiji Europa 2020 na stranicama Europske komisije

Cjelovit tekst Strategije Europa 2020

 

 Strukturni fondovi i kohezijski fond

 

Europski fond za regionalni razvoj

Europski socijalni fond

Kohezijski fond

Više o Instrumentima kohezijske politike na stranicama:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova

Europska komisija

 

Europski fondovi za poljoprivredu

 

Europski fond za jamstva u poljoprivredi

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

Europski fondi za pomorstvo i ribarstvo

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020.

 

 

Publikacije

 

Više o Europskoj uniji i Hrvatskoj možete saznati i iz publikacija koje se nalaze na sljedećim web stranicama:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj

EU Bookshop

ARHIVA

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

sbsoffice logo white1

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
facebook
     
Radno vrijeme: Pon-Pet: 9:00 - 17:00
                             Sub-Ned Zatvoreno

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Izjava o pristupačnosti

Top