Javna nabava

Jednostavna nabava računalne opreme 02-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4., 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu računalne opreme za Javnu ustanovu Županijsku razvojnu agenciju Osječko-baranjske županije 02-JED/2018 te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponuda za računalnu opremu

Troškovnik - Računalna oprema

 


 

Jednostavna nabava izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora 03-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu Izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije 03-JED/2018., te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu uredske opreme

Troškovnik uredska oprema

 


Jednostavna nabava automobila N 17/2019

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu automobila Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije N 17/2019. te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

 


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE AUTOMOBILA

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA - ZAKONSKA OBVEZA ZAPRIMANJA E-RAČUNA OD 1.7.2019.

 

Poziv na dostavu ponuda - u postupku nabave usluga tiskanja promotivnog materijala

 


 Plan nabave

 

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za2019. godinu

Izmjena plana nabave Javne ustanove Zupanijske razvojne agencije Osjedko-baranjske županije za 2019. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za JU ŽRA OBŽ za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga JU ŽRA OBŽ

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu (pročišćena verzija)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019

Plan nabave 2018

 

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

 


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjave svog predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

 

 

 

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top