Objavljeno 6 novih ITU Poziva za održivi razvoj hrvatskih gradova

 

Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija i Koordinacijsko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Mjere se provode u sedam najvećih urbanih središta s najvišom koncentracijom stanovništva i kapacitetima za provedbu projekata, a koja su za provedbu ITU mehanizma odabrana temeljem kriterija iz javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Radi se o 4 urbane aglomeracije s više od 100.000 stanovnika u središnjim naseljima: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split te 3 urbana područja s više od 50.000 stanovnika u središnjim naseljima: Zadar, Slavonski Brod i Pula. Pri tome gradovi središta urbanih područja nisu ograničeni na svoje administrativne granice, već uključuju i susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS) ili njihove dijelove koji zajedno stvaraju prostorno-funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje.

Republika Hrvatska za provedbu mjera održivog urbanog razdoblja putem ITU mehanizma ima na raspolaganju 345.351.269,00 EUR-a.

 

Na poveznici možete preuzeti brošuru o detaljnijim informacijama u ITU mehanizmu.

 


Fond daje tvrtkama 17,5 milijuna kuna za električna vozila

 

Od 22. svibnja 2019. godine službeno su krenule prijave za sufinanciranje električnih vozila pravnim osobama. Sa 17, 5 milijuna kuna se pravnim osobama sufinancira nabava eko vozila i to s do 40% investicije odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku. Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti lokalne jedinice, tvrtke, obrtnici i sve neprofitne organizacije osim udruga. Sufinancira se do 40% investicije odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku. Detaljnije o natječaju.

 


Prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova
za 2019. godinu


Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:

  • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;
  • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner);
  • čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2019. godini iznosi  9.400.000,00 kuna.

 

Više informacija na poveznici

 

 


Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top