Nacionalna razvojna strategija do 2030. je vizija razvoja RH sa glavnim razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima.

Nacionalna razvojna strategija će biti temelj za programiranje državnog proračuna i izradu programskog okvira za korištenje sredstava fondova EU. Pozivamo Vas da ispunite upitnik i sudjelujete u oblikovanju NRS RH do 2030. godine. 

 

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru do 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj. 

 

 

Poveznica na UPITNIK

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top