Dana 13.11.2019. Ivan Ambroš direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vukovarsko-srijemske županije kao menadžer East Hub-a za održivu mobilizaciju drva, predstavio je zaključke u okviru projekta ROSEWOOD na konferenciji o regionalnoj inovaciji šuma koja je održana u Europskom odboru regija u organizaciji Komisije za prirodne resurse (NAT) uz suorganizaciju Europskog šumarskog instituta (EFI) i projekta ROSEWOOD.

 

Kasnije je u prostorijama Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema održan operativni sastanak u svezi buduće suradnje.

 

 

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top