Novi financijski instrument na raspolaganju poduzetnicima - COVID-19 zajam za obrtna sredstva

 

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) uspostavila je novi financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj mu je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Korisnici zajma mogu biti trgovačka društva ili obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, ustanove, zadruge ili drugi slični subjekt koji obavljaju gospodarsku djelatnost u cilju stjecanja dobiti.

 

 

U okviru okviru financijskog instrumenta “COVID-19 zajam za obrtna sredstva” moguće je dobiti zajam do 750.000,00 kn uz kamatnu stopu od 0,25%, rok korištenja do 6 mjeseci uz poček do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine). Rok otplate zajma je do 5 godina uključujući poček, a kao instrument osiguranja, korisnik dostavlja zadužnicu.

 

 

Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

- otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.

- nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.

- nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.

- ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

 

 

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV i nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

 

Ovdje možete pogledati detaljnije informacije o programu.

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top