Na 30. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije koja je održana dana 2. lipnja 2020. godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Osječko-baranjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

 

Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Osječko-baranjske županije te osiguravanja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

 

Ovom Odlukom Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije kao regionalni koordinator za Osječko-baranjsku županiju zadužena je za izradu Plana razvoja, koordinaciju cjelokupnog postupka izrade Plana razvoja i obavljanje drugih poslova s tim u vezi u okviru javnih ovlasti regionalnog koordinatora propisanih zakonom.

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top