Na 30. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije koja je održana dana 2. lipnja 2020. godine, usvojena je Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 3/19.) na razdoblje od jedne godine, odnosno najdulje do 31. prosinca 2021. godine.

Ova Odluka donesena je s obzirom na specifične okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku početkom 2020. godine, čime je odgođeno donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja, kojima se definira nacionalna politika regionalnog razvoja, Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, predložilo je županijama produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija na razdoblje od godinu dana u skladu s važećim zakonskim okvirom.

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top