2 Regions 2 Sustain

 

 

2REGIONS

 

 

 

Naziv projekta: 2Regions2Sustain (Cross-border Co-operation on Creating Sustainable Region and Source Efficient Society)

 

Programski okvir: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. (1. poziv)

 

Nositelj: Unikom d.o.o. Osijek

 

Projektni partneri: BIOKOM Non-profit Ltd., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Pécs Urban Development Non-profit cPLC

 

Ukupna vrijednost: 273.009,38 €

 

EU doprinos: 232.057,96 €

 

Trajanje projekta: 16 mjeseci (01.06.2017. – 30.09.2018.)

 

Ciljevi projekta: jačanje kapaciteta prekograničnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom s posebnim naglaskom na zbrinjavanje bio-otpada

 

Ključne aktivnosti:

• ISTRAŽIVANJE - Izrada analize regionalnih politika EU o kružnom gospodarstvu i gospodarenju otpadom, trendovima i očekivanim učincima na prekogranično područje te izrada elaborata o mogućnostima zajedničkog gospodarenja otpadom s naglaskom na mogućnost zelenog zapošljavanja u prekograničnom području
• INFRASTRUKTURA - Razvoj komunalne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada koja uključuje podjelu 1.988 posuda od 16l za korisnike u kolektivnom stanovanju, 129 posuda od 120l za bio-otpad u kolektivnom stanovanju, 300 kompostera od 350l za individualno stanovanje u Hrvatskoj te 1.200 kompostera za kućanstva u Mađarskoj.
• EDUKACIJA - Edukacija o odvojenom prikupljanju otpada, korištenju posude za biološki otpad te kompostera za kućanstva s obje strane granice (5 radionica u Hrvatskoj i 5 u Mađarskoj).

 

Facebook stranica: https://www.facebook.com/2Regions2Sustain/

 

 

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

Public Institution Development agency of Osijek-Baranja County
Rue Montoyer 18/b
1000 Bruxelles
Belgium
Tel: ++32 2 230 6733
email:  regija@obz.hr
web: www.slavonija.hr/eu
Working hours from Monday to Friday 9AM - 5PM

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top