Jednostavna nabava računalne opreme 02-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4., 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu računalne opreme za Javnu ustanovu Županijsku razvojnu agenciju Osječko-baranjske županije 02-JED/2018 te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponuda za računalnu opremu

Troškovnik - Računalna oprema

 


 

Jednostavna nabava izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora 03-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu Izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije 03-JED/2018., te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu uredske opreme

Troškovnik uredska oprema

 


Jednostavna nabava automobila N 17/2019

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu automobila Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije N 17/2019. te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

 


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE AUTOMOBILA

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA - ZAKONSKA OBVEZA ZAPRIMANJA E-RAČUNA OD 1.7.2019.

 

Poziv na dostavu ponuda - u postupku nabave usluga tiskanja promotivnog materijala

 


 Plan nabave

 

I.dopuna Plana nabave 2024.g. (datum objave 26.2.2024.)

Plan nabave za 2024. godinu

Registar ugovora za 2023. godinu

Registar ugovora za 2023. godinu (2.)

V. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

IV. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

III. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2023. godinu 

II. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2023. godinu 

I. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Javne Ustanove Županijske razvojne agencije OBŽ

Plan nabave za 2023. godinu

I. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

II. izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

III. Izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

IV Izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

V Izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije OBŽ za 2022. god

III. izmjena plana nabave za 2021. godinu

II. izmjena plana nabave za 2021. godinu

I. izmjena plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (09.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (08.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (07.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (03.2020.)

Plan nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za2019. godinu

Izmjena plana nabave Javne ustanove Zupanijske razvojne agencije Osjedko-baranjske županije za 2019. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za JU ŽRA OBŽ za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga JU ŽRA OBŽ

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu (pročišćena verzija)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019

Plan nabave 2018

 


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjave svog predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

 

 

 

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top