Dokumenti

 

- Odluka o obveznom nošenju zaštitnih maski i mjerenju temperature -

 

Pravilnik o radu / Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (2020)

Pravilnik o radu - izmjene, dopune (2020) 

Pravilnik o radu - izmjene, dopune (4/2020) 

Odluka o dopuni Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije OBŽ

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije

Statut Javne ustanove županijske razvojne agencije OBŽ 

 

Financijski izvještaji i financijski planovi

Plan rada za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (xls , bilješke)

Financijski plan za 2021. godinu s obrazloženjem i projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (xls , bilješke)

Financijski plan JU ŽRA OBŽ za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (xls , bilješke)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (xls , bilješke)

Plan rada, izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

 

Interni akti

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu JU ŽRA OBŽ

Procedura izdavanja i obračunavanja putnog naloga

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i provedbe plaćanja

 

 

Izjava o pristupačnosti JUŽRA

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top