Popis važećih strateških akata u OBŽ

 


Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na:
1. dugoročne, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje 10 godina
2. srednjoročne, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 5-10 godina
3. kratkoročne, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1-5 godina.

 

Između ostaloga, srednjoročni akti strateškog planiranja uključuju planove razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje donosi županijska skupština, odnosno gradsko ili općinsko vijeće, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća. Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije i (više)sektorskih strategija na nacionalnoj razini).


S druge strane, kratkoročni akti strateškog planiranja uključuju provedbene programe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje donosi općinski načelnik, gradonačelnik ili župan kao izvršna tijela. Provedbeni su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva iz planova razvoja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i vrijedi za taj mandat, a može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

 

 

Važeći strateški akti Županije


Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Provedbeni program Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine

 

Važeći strateški akti jedinica lokalne samouprave


Strateški akti jedinica lokalne samouprave moraju biti usklađeni s Planom razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te će biti objavljeni po završetku postupka usklađivanja.

Izvještavanje


Tijelo zaduženo za izradu plana razvoja izvješćuje putem lokalnog koordinatora jednom godišnje regionalnog koordinatora i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo o njegovoj provedbi.
Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa.

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top