Provedbeni program Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine

 

 

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić, usvojio je 14. prosinca 2021. godine, Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine, kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojeg, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, donosi župan kao izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

Proces izrade Provedbenog programa temeljio se na analizi stanja, razradi mjera, aktivnostima i projektima usklađenima sa specifičnim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te na izradi financijskog plana provedbe i poveznice s Proračunom Županije kako bi se snažnije povezalo strateško i proračunsko planiranje, odnosno omogućili uvjeti za jasniji pregled raspoloživih proračunskih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i povezanih mjera, aktivnosti i projekata. Također su definirani pokazatelji rezultata pomoću kojih će se pratiti uspješnost ostvarenja pojedinih mjera.

 

Vizija razvoja Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine polazi od zakonom definiranog djelokruga poslova koje obavlja kao jedinica područne (regionalne) uprave: školstva, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa, kulture i socijalne politike, a njezino ostvarenje planirano je kroz realizaciju razvojnih mjera, aktivnosti i projekata financiranih vlastitim i drugim sredstvima:

 

Osječko-baranjska županija tako može biti suvremena, otvorena i prepoznatljiva destinacija sa snažnim gospodarstvom, odnosno sredina gdje se poduzetništvo, turizam i ekološka poljoprivreda temelje na inovacijama, znanju i kreativnosti te na održivoj valorizaciji prirodnih i kulturnih resursa.

 

Budući da je Provedbeni program moguće prema potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno zakonskim smjernicama, Župan je 19. srpnja 2022. godine usvojio Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine.

 

Tekst Provedbenog programa i financijski plan provedbe dostupni su na internetskoj stanici Osječko-baranjske županije.

 

Prilozi:

 

II. Izmjene i dopune Provedbenog programa OBŽ za mandatno razdoblje 2021-2025

II. Prilog 1. Izmjene i dopune Provedbenog programa OBŽ 2021.-2025

Provedbeni program Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine

Prilog I. Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Zaključak o donošenju Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Zaključak o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Izmjene i dopune Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Prilog I. Izmjena i dopuna Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

 

 IZVJEŠĆA O PROVEDBI

 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa OBŽ u 2023. godini za mandatno razdoblje 2021. - 2025.

Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa OBŽ u 2023. godini (PDF)

Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa OBŽ u 2023. godini (xlsx)

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine (1. siječnja – 31. prosinca 2022. godine)

Prilog 1. Godišnjeg izvješća (1. siječnja – 31. prosinca 2022. godine) – PDF

Prilog 1. Godišnjeg izvješća (1. siječnja – 31. prosinca 2022. godine) – EXCEL

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine (1. siječnja – 30. lipnja 2022. godine)

Prilog I. Polugodišnjeg izvješća (1. siječnja – 30.lipnja 2022. godine)

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top