Objavljeno Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Osječko-baranjske županije

 

 

Prema odredbama nadležnog zakon, župan Osječko-baranjske županije je Zaključkom od 26. srpnja 2022. godine prihvatio Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021.–2025. godine, za izvršenje mjera u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.


Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnog akta strateškog planiranja, a koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje.


Polugodišnje izvješće sadrži pregled stanja u upravnom području, opis napretka u provedbi mjera te opisuje doprinos mjera u ostvarenju ciljeva javnih politika, s pobrojanim najvažnijim rezultatima koje je Osječko-baranjska županija ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja. Pritom je naglasak na rezultatima koji donose korist građanima i od većeg su značaja za društvo u cjelini.


U tom pogledu, tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa, imajući na umu kako većina mjera (97,6%) ima status „u tijeku“ te se provodi gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Pritom, ukupno utrošena sredstva za provedbu u istom razdoblju iznose gotovo 749 milijuna kuna.


S obzirom da su regionalni koordinatori nositelji izrade provedbenog programa na području svoje županije, na prikupljanju i analizi podataka te izradi Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa radili su djelatnici Sektora za regionalni razvoj i strateško planiranje Županijske razvojne agencije, uz koordinaciju s nadležnim upravnim odjelima Osječko-baranjske županije.


Tekst Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa dostupan je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije i Županijske razvojne agencije.

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top